popęd siły
 
Encyklopedia PWN
popęd siły, impuls siły, ,
wielkość fizyczna charakteryzująca działanie siły w pewnym przedziale czasu;
popęd siły jest równy iloczynowi średniej wartości siły śr i czasu Δt jej działania: = śrΔt lub ; zgodnie z zasadami dynamiki Newtona popęd siły działającej na ciało jest równy zmianie pędu ciała.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia