pompa elektromagnetyczna
 
Encyklopedia PWN
Wykorzystuje oddziaływanie pola elektromagnetycznego na ciekły metal w zamkniętym przewodzie rurowym; w p.e. kondukcyjnej prądu stałego linie sił pola magnet. i elektr. oraz oś przewodu są do siebie prostopadłe; powstająca siła Lorentza przesuwa ciecz w przewodzie w kierunku zgodnym z regułą śruby prawoskrętnej; w p.e. indukcyjnej prąd jest indukowany w ciekłym metalu przez wędrujące, zmienne pole magnet.; p.e. są niekiedy stosowane w reaktorach jądr. chłodzonych ciekłym sodem; zaletą p.e. jest brak części ruchomych i całkowita szczelność, wadą — niska sprawność.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia