półton
 
Encyklopedia PWN
półton,
muz. najmniejszy interwał w systemie dźwiękowym równomiernie temperowanym;
stanowi 1/12 oktawy i odpowiada stosunkowi częst. drgań; rozróżnia się (tylko w pisowni) 2 rodzaje półtonów: diatoniczny, między kolejnymi stopniami skali diatonicznej (np. ef), i chromatyczny, między danym stopniem a jego obniżeniem lub podwyższeniem (np. eeis lub ees); w muzyce XX w. półton odgrywa ważną rolę, m.in. jako gł. budulec klasteru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia