półkoliste przewody
 
Encyklopedia PWN
półkoliste przewody,
błoniaste przewody, stanowiące część błędnika błoniastego kręgowców;
u ssaków występują 3 przewody półkoliste ustawione do siebie pod kątem prostym: przedni, położony w płaszczyźnie strzałkowej, tylny — w płaszczyźnie czołowej, i boczny — w płaszczyźnie poziomej; końcowa część każdego z nich tworzy rozszerzenie zw. bańką błoniastą, o ścianach tworzących zgrubienia (tzw. grzebienie statyczne pokryte nabłonkiem zmysłowym); światło przewodów półkolistych wypełnia płyn — śródchłonka, której ruchy rejestrowane przez komórki zmysłowe informują zwierzę o położeniu ciała.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia