podlaskie zlodowacenie
 
Encyklopedia PWN
podlaskie zlodowacenie,
geol. najstarsze ze zlodowaceń czwartorzędowych w Polsce (od 950 do 900 tys. lat temu);
objęło północno-wschodnią część kraju. W obecnej klasyfikacji zlodowacenie podlaskie określa się jako zlodowacenie Narwi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia