pliopitek
 
Encyklopedia PWN
pliopitek,
grupa kopalnych naczelnych, znana z wielu stanowisk w środkowej i południowej Europie (Francja: La Grive-Saint-Alban, Manthelan; Hiszpania: Terrassa k. Barcelony, oraz z Niemiec i Austrii), z okresu miocenu (sprzed 16–10 mln lat);
cechy morfologiczne typowe dla małp wąskonosych, czaszka delikatna; prawdopodobnie poruszały się na 4 kończynach, zarówno na drzewach jak i na ziemi; wszystkie znaleziska pliopiteków wskazują wiele podobieństw, ale nie stanowią zapewne grupy monofiletycznej; pliopiteki z propliopitekami są łączone w nadrodzinę Pliopithecoidea.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia