piorun
 
Encyklopedia PWN
Wyładowanie jest widoczne w postaci błyskawicy, spowodowanej emisją promieniowania świetlnego przez wzbudzone podczas wyładowania atomy; towarzyszy mu przedłużony huk — grzmot, powstający przy rozprężaniu nagrzanych mas powietrza w otoczeniu kanału wyładowania. Do najczęściej występujących i najlepiej poznanych należy p. liniowy, w postaci rozgałęzionych linii o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów; rzadko występują: p. kulisty (jaskrawo świecąca kula zjonizowanego gazu o średnicy kilkudziesięciu cm) i p. paciorkowy, zw. też łańcuchowym lub perełkowym (łańcuch złożony z oddzielnych punktów świetlnych); mechanizm powstawania tych p. nie jest dokładnie poznany. P. stanowi zagrożenie dla życia człowieka; zakłóca prawidłową pracę wszelkich układów scalonych, zwłaszcza komputerów, urządzeń łączności itp.; jest niebezpieczny także dla instalacji i obiektów naziemnych; jako ochronę przed uderzeniem p. stosuje się piorunochrony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia