piętro
 
Encyklopedia PWN
piętro,
geol. jednostka chronostratygraficzna podziału utworów geol.; zespół skał powstałych w ciągu jednego wieku;
dzieli się na poziomy wiekowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia