perydotyt
 
Encyklopedia PWN
perydotyt
[fr. péridot ‘oliwin’],
magmowa ultrazasadowa skała głębinowa, składająca się gł. z oliwinu (40–100% objętościowych) i piroksenu (0–60% objętościowych);
zawiera też: amfibole, plagiolkazy, a także chromit, ilmenit, magnetyt i in.; czarny lub zielonkawoczarny, ziarnisty; p. powstają z magm wytopionych na różnych poziomach górnego płaszcza Ziemi, które następnie uległy zróżnicowaniu (dyferencjacji) w skorupie ziemskiej lub też są fragmentami płaszcza (warstwy perydytowej), przemieszczonymi tektonicznie do skorupy ziemskiej z głęb. ponad 50 km; tworzą duże masywy, żyły, soczewki, wchodzą w skład kompleksów ofiolitowych; w Polsce występują na Przedgórzu Sudeckim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia