pikryt
 
Encyklopedia PWN
pikryt
[gr. pikrós ‘gorzki’, ‘ostry’],
magmowa skała wylewna lub hipabisalna o składzie odpowiadającym perydotytowi;
jego składniki pierwotne: oliwin, piroksen, amfibol, biotyt, magnetyt i ilmenit, są częściowo przeobrażone, gł. w serpentyn, chloryt i węglany; ciemnoszary lub prawie czarny, często z odcieniem zielonkawym, drobnoziarnisty; tworzy się z magm wytopionych z płaszcza Ziemi; występuje w Niemczech,Czechach (Morawy), Wielkiej Brytanii (Kornwalia), Szwecji, USA i in., w Polsce — m.in. w Sudetach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia