paryskie układy 1973
 
Encyklopedia PWN
paryskie układy 1973,
podpisane 27 I przez min. spraw zagr.: Demokr. Rep. Wietnamu (Wietnamu Północnego), Tymczasowego Rządu Rewolucyjnego Rep. Wietnamu Południowego, USA i Rep. Wietnamu (Wietnamu Południowego), kończyły wojnę wietnamską 1965–73;
na mocy układów paryskich USA zobowiązywały się: zaprzestać działań wojennych, w ciągu 2 mies. wycofać wojska z Wietnamu, respektować niepodległość, suwerenność, jedność i integralność terytorialną Wietnamu; Demokr. Rep. Wietnamu i USA potwierdziły prawo ludności Wietnamu Południowego do samostanowienia (przeprowadzenie pod międzynar. kontrolą wolnych i demokr. wyborów); obie strony południowowietn. miały zapewnić społeczeństwu swobody demokr. oraz utworzyć wspólnie Radę Pojednania i Zgody Nar.; zjednoczenie Wietnamu miało nastąpić w wyniku pokojowego porozumienia; linię demarkacyjną na 17 równoleżniku uznano za tymczasową, nie stanowiącą granicy państw.; Wietnam Południowy i Demokr. Rep. Wietnamu zobowiązały się nie przystępować do sojuszów wojsk. i nie pozwolić na tworzenie baz wojsk. na swych terytoriach; powołano Międzynar. Komisję Kontroli i Nadzoru (Międzynarodowa Komisja Nadzoru i Kontroli w Indochinach); postanowienia układów paryskich zostały przyjęte na międzynar. konferencji w Paryżu z udziałem sekr. generalnego ONZ (26 II–2 III 1973), w której uczestniczyła także Polska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia