paramorfoza
 
Encyklopedia PWN
paramorfoza
[gr.],
krystal. twór krystal. powstający w wyniku zmiany budowy wewn. minerału bez zmiany jego postaci zewn. i składu chem.;
szczególny przypadek pseudomorfozy; np. kryształy tetragonalnej odmiany TiO2 (rutylu) mające zewn. postać odmiany rombowej (brookitu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia