pacyfikacja
 
Encyklopedia PWN
pacyfikacja
[łac. pacificus ‘wprowadzający pokój’],
stosowanie siły zbrojnej w celu tłumienia powstań, ruchu oporu, wystąpień politycznych, uśmierzania zamieszek i buntów;
podczas II wojny światowej pacyfikacja stanowiła jedną z form eksterminacji stosowanej wobec ludności okupowanego terytorium.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia