otępienie
 
Encyklopedia PWN
otępienie, demencja, zespół otępienny,
med. zespół organicznych zaburzeń psychicznych, wskazujących na znaczne obniżenie osiągniętego poziomu sprawności umysłowej;
przejawia się zwłaszcza utrudnieniem właściwego pojmowania, rozumienia, uczenia się i reagowania w nowych sytuacjach oraz tworzenia i odtwarzania śladów pamięciowych, utrudniając lub uniemożliwiając samodzielne funkcjowanie w zwykłych warunkach życiowych; obniżeniu sprawności procesów poznawczych towarzyszą zmiany w zakresie uczuć i aktywności (m.in. ich nietrwałość, uproszczenie, schematyzm, osłabienie racjonalnej kontroli); otępienie wynika z rozległego i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu powstałego na tle różnych przyczyn — najczęściej są to zmiany naczyniowe lub zwyrodnieniowe mózgu w podeszłym wieku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia