orzecznictwo lekarskie
 
Encyklopedia PWN
orzecznictwo lekarskie,
jedna z form działalności lekarskiej polegająca na ustalaniu (zwykle komisyjnym) zdolności do pracy i urlopu zdrowotnego na podstawie oceny stanu zdrowia, warunków pracy, sytuacji społ. itd.;
orzecznictwo lekarskie ubezpieczeniowe obejmuje przyznanie świadczenia pieniężnego (renty, zasiłki) i świadczenia w naturze (leczenie, rehabilitacja, protezy), orzekanie o niezdolności do pracy trwałej lub czasowej (długotrwała choroba, wypadek przy pracy, choroba zaw., odszkodowania z tytułu uszczerbku zdrowia); orzecznictwo lekarskie obejmuje także ustalanie zdolności do pracy lub przydatności w określonym zawodzie; orzecznictwo sądowo-lekarskie zawiera wnioski po przeprowadzeniu badania lekarskiego (obdukcja) dla celów procesowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia