orientacja
 
Encyklopedia PWN
orientacja,
geod. proces zmierzający do wyznaczenia położenia elipsoidy ziemskiej względem geoidy;
dawniej o. elipsoidy wykonywano na pewnym obszarze za pomocą podstawowej osnowy geodezyjnej znajdującej się na tym obszarze; opracowaniu podlegały wyniki pomiarów geodezyjnych (kątów i odległości), grawimetrycznych oraz astr. (szer. i dł. geogr., azymutu); współcześnie są wykorzystywane przede wszystkim obserwacje satelitarne (gł. przy użyciu GPS).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia