organizacja przestępcza
 
Encyklopedia PWN
organizacja przestępcza:
1) związek (banda) stworzony w celu dokonywania przestępstw;
2) grupa lub organizacja mająca na celu dokonywanie zbrodni przeciwko ludzkości, pokojowi lub dokonywanie zbrodni wojennych; na mocy wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze uznano za organizację przestępczą: kierownictwo polit. NSDAP, organizacje Gestapo, SD i SS (norymberskie procesy); w Polsce Najwyższy Trybunał Narodowy uznał za organizację przestępczą kierownictwo administracji Generalnego Gubernatorstwa.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia