oktan
 
Encyklopedia PWN
oktan, C8H18,
związek organiczny, węglowodór alifatyczny;
bezb. ciecz o słabym zapachu benzyny, występuje w 18 postaciach izomerycznych; najważniejsze z nich to: n-oktan CH3(CH2)6CH3, temperatura topnienia −56,8°C, temperatura wrzenia 125,6°C, i izooktan (CH3)3CCH2CH(CH3)2, temperatura topnienia −107,4°C, temperatura wrzenia 99,2°C; n-oktan ulega pirolizie do krótkołańcuchowych węglowodorów (metan, eten), katalitycznemu krakingowi do węglowodorów C3–C5 oraz aromatyzacji do ksylenów i etylobenzenu, izooktan zaś pirolizie do metanu i izobutenu; izomery o. występują w produktach przerobu ropy naftowej; izooktan służy jako wzorzec odporności paliw silnikowych na spalanie detonacyjne (liczba oktanowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia