ojcowie założyciele
 
Encyklopedia PWN
ojcowie założyciele, ang. Founding Fathers,
określenie polityków amerykańskich 2. połowy XVIII w., którzy wnieśli wybitne zasługi w dzieło tworzenia amerykańskiej państwowości;
kierowali się zasadami suwerenności ludu, prawa jednostki do dobrobytu oraz supremacji władz ustawodawczych; do ich grona zalicza się: J. Adamsa, S. Adamsa, J. Dickinsona, B. Franklina, T. Jeffersona, J. Madisona, J. Otisa i G. Washingtona.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia