odrobek
 
Encyklopedia PWN
odrobek,
praca chłopów we dworze lub dużych gospodarstwach chłopskich w zamian za pożyczone zboże, prawo do używania łąk i pastwisk lub za dzierżawę kawałka ziemi ornej;
w Polsce występował XVI–XVIII w., rozpowszechnił się zwłaszcza w XIX w.; w szczątkowej formie istniał jeszcze w okresie międzywojennym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia