odległość biegunowa
 
Encyklopedia PWN
odległość biegunowa,
astr. kątowa odległość punktu (np. gwiazdy) na sferze niebieskiej od bieguna świata;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia