odeski, obwód
 
Encyklopedia PWN
odeski, obwód, Odeśka obłast', Odes'ka oblast',
pow. 33,3 tys. km2, 2,4 mln mieszk. (2003); przemysł gł. maszyn., metal. i spoż., a ponadto włók., chem., drzewny, elektrotechniczny i in.; uprawa zbóż, słonecznika, buraków cukrowych, winorośli, warzyw (duże znaczenie ma sztuczne nawadnianie); hodowla gł. bydła; rozwinięte rybołówstwo; porty mor.: Odessa, Illicziwśk, Białogród nad Dniestrem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia