obligacje skarbowe
 
Encyklopedia PWN
obligacje skarbowe,
obligacje emitowane przez Skarb Państwa o długim, zwykle 10-letnim lub dłuższym, terminie zapadłości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia