norma kolizyjna
 
Encyklopedia PWN
norma kolizyjna,
przepis prawa międzynarodowego prywatnego wskazujący system prawny (prawo jakiego państwa jest w danym wypadku właściwe), w którym należy szukać rozwiązania prawnego dla zdarzenia zawierającego w sobie element obcy;
hipoteza normy kolizyjnej zawiera zwykle opis ujętej abstrakcyjnie sytuacji życiowej, do której dana norma się odnosi, natomiast w dyspozycji mieści się nakaz zastosowania prawa jakiegoś obszaru państwowego oraz kryterium wskazujące o jakiego państwa prawo w danej normie chodzi, noszące nazwę łącznika; w każdej normie kolizyjnej występuje też subokreślnik temporalny (wyrażany m.in. przez zwroty: „z chwilą urodzenia”, „z chwilą śmierci”, „z chwilą występowania z żądaniem”), który określa, z jakiej chwili powiązanie pomiędzy daną sytuacją życiową (mieszczącą się w zakresie normy kolizyjnej) a odpowiednim obszarem prawnym (obszarem jakiegoś państwa) rozstrzyga o właściwowści prawa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia