nizina
 
Encyklopedia PWN
nizina,
obszar leżący na wysokości od 0 m (lub poniżej — depresja) do 200 lub 300 m;
rozróżnia się niziny płaskie (równinne), faliste (o wysokościach względnych do 30 m) i pagórkowate (o wysokościach względnych do 60 m); większość nizin powstała wskutek akumulacji osadów na obszarach tektonicznie obniżonych, np. Nizina Amazonki, Nizina Hindustańska, Nizina Panońska; niziny tworzyły się też w wyniku wynurzenia się dna morskiego zbudowanego z poziomo ułożonych warstw skalnych (np. Nizina Zachodniosyberyjska) lub długotrwałej denudacji — są to nizinne powierzchnie zrównania, np. Finlandia, północna część Ameryki Północnej; obszary nizin zajmują ok. 1/3 powierzchni kontynentów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia