nefelometria
 
Encyklopedia PWN
nefelometria
[gr. nephélē ‘obłok’, ‘chmura’, metréō ‘mierzę’],
metoda badania substancji wykorzystująca zjawisko Tyndalla;
polega na pomiarze natężenia światła (białego lub monochromatycznego) rozproszonego przez cząstki zawiesiny trudno rozpuszczalne badanej substancji i porównaniu z natężeniem światła rozproszonego przez substancje wzorcowe; natężenie światła rozproszonego mierzy się najczęściej pod kątem 90° w stosunku do światła padającego; w analizie chem. wykorzystywana do oznaczania stężenia substancji lub do oceny wielkości cząstek.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia