nauczyciel
 
Encyklopedia PWN
nauczyciel:
1) osoba przekazująca innym wiedzę, obdarzona autorytetem i stanowiąca wzór do naśladowania;
2) odpowiednio przygotowany specjalista do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w instytucjach oświat. (przedszkolach, szkołach różnych typów, placówkach pozaszkolnych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia