moździerz
 
Encyklopedia PWN
moździerz,
krótkolufowe działo do strzelania stromymi torami, o dość prostej budowie i niewielkiej masie w porównaniu z armatą lub haubicą podobnego kalibru;
moździerz jest przeznaczony do strzelania pociskami burzącymi, odłamkowymi i in. o dużej energii rażącej; składa się z lufy ładowanej od wylotu (najczęściej) lub od wlotu, podstawy z płytą oporową i z przyrządów celowniczych; kaliber od kilkudziesięciu do kilkuset mm, donośność zwykle rzędu kilku km; m. małych kalibrów przystosowane są do przenoszenia (w częściach) przez obsługę, a większe mogą być ciągnione lub samobieżne; moździerze były znane od XIV w., początkowo były to wielkokalibrowe, stacjonarne działa (zw. mortirami) forteczne i oblężnicze, strzelające kulami kam., później zapalającymi i rozpryskowymi (bombami); m. przenośne pojawiły się w XVII w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia