modyfikacja
 
Encyklopedia PWN
modyfikacja
[łac.],
genet. odmienne wykształcenie się cechy (lub cech) warunkowanej genetycznie w stosunku do innych osobników o tym samym genotypie;
zazwyczaj modyfikacja wynika z wpływu odmiennych czynników środowiskowych; ponieważ modyfikacja dotyczy wyłącznie fenotypu, nie podlega dziedziczeniu; często ma charakter przystosowania do nietypowych warunków środowiska, zwiększając zdolności adaptacyjne organizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia