minstrele
 
Encyklopedia PWN
minstrele
[ang. < fr. ménestrel < łac. ministerialis ‘pełniący służbę’],
menestrele,
średniow. (gł. XIII–XIV w.) śpiewacy i recytatorzy;
często sami komponowali tańce i pieśni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia