metryka
 
Encyklopedia PWN
metryka
[średniow. łacina matricula ‘katalog’, ‘opis’],
hist. księga wpisów wystawionych dokumentów i dokonywanych czynności publicznoprawnych dla różnych odbiorców, prowadzona w kancelarii panującego;
w Polsce znane są 3 metryki: Metryka Koronna, prowadzona w kancelarii królewskiej od połowy XIV w. do 1794, zachowana od 1447; składa się z kilku serii ksiąg, wpisów dokonywano głównie z oryginałów; Metryka Litewska, prowadzona w kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego; od 1569 wpisywano do niej korespondencję dyplomatyczną z Rosją i Tatarami; Metryka Mazowiecka, prowadzona w kancelarii książąt mazowieckich, zachowana z okresu 1414–1520.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia