marża
 
Encyklopedia PWN
marża
[fr. < łac.],
ekon. część ceny detalicznej, pokrywająca koszty własne działalności przedsiębiorstwa handlowego i stanowiąca jego zysk;
marża hurtowa, różnica między ceną zbytu i ceną hurtową; marża detaliczna, różnica między ceną hurtową a ceną detaliczną; marżę oblicza się jako kwotowy lub procentowy narzut na cenę zbytu lub też, najczęściej, jako procentowy rabat od ceny detalicznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia