mandylion
 
Encyklopedia PWN
mandylion
[gr. < łac.],
ikon. w ikonografii chrześcijańskiej wizerunek twarzy żyjącego Chrystusa, wg legendy w cudowny sposób odbity na tkaninie;
Chrystus ukazany jest bez korony cierniowej (bez oznak cierpienia), a tkaninę podtrzymują często 2 anioły; przedstawienie charakterystyczne głównie dla średniowiecznej sztuki bizantyńskieJ, rozwinęło się jako odrębny typ ikonograficznej odpowiadający veraikonowi w sztuce zachodniej.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Ikona. Acheiropoieta (wizerunek Chrystusa nie wykonany ludzką ręką), ruska ikona z XV w. fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia