makler giełdowy
 
Encyklopedia PWN
makler giełdowy,
osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek na rynku kapitałowym i trudniąca się zawodowo, w zamian za określoną prowizję, pośrednictwem w sprawach kupna i sprzedaży papierów wartościowych;
makler giełdowy musi być wpisany na listę maklerów papierów wartościowych; musi zdać egzamin ze znajomości przepisów giełdowych w zakresie swej działalności; ma pełnomocnictwa członka giełdy do zawierania transakcji giełdowych; jest pracownikiem, wspólnikiem lub członkiem władz domu maklerskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia