majątek odrębny małżonków
 
Encyklopedia PWN
majątek odrębny małżonków,
przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa,
także uzyskane w czasie jego trwania spadki, darowizny, przedmioty osobistego użytku i potrzebne do wykonywania zawodu oraz inne, które wg prawa polskiego nie są objęte wspólnością ustawową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia