magnezu tlenki
 
Encyklopedia PWN
magnezu tlenki,
związki magnezu z tlenem:
1) tlenek magnezu, magnezja palona, MgO, biały proszek słabo wiążący wodę (powstaje wodorotlenek magnezu Mg(OH)2); trudno topliwy (temperatura topnienia ok. 2800°C); otrzymywany przez prażenie magnezytu lub dolomitu; powstaje też w wyniku spalania magnezu; w przyrodzie występuje jako minerał peryklaz; stosowany m.in. do wyrobu materiałów ogniotrwałych, spieków tlenkowych, specjalnego cementu (cement Sorela) oraz w lecznictwie (do neutralizacji kwasów — nadkwasota, zatrucia), kosmetyce; syntetyczny MgO jest stosowany na cienkie warstwy dielektryku i odporne termicznie; 2) nadtlenek magnezu, istniejący tylko w postaci uwodnionej MgO2·H2O, biały, nierozpuszczalny w wodzie proszek; otrzymywany przez działanie nadtlenku wodoru na tlenek magnezu; stosowany do odbarwiania tkanin.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia