linearyzacja
 
Encyklopedia PWN
linearyzacja
[łac.],
ogólnie — zastępowanie form złożonych formami uproszczonymi, charakteryzującymi się określoną liniowością, nie występującą w formach oryginalnych, np. l. rysunku można nazwać zastąpienie łuków krzywych odcinkami prostoliniowymi;
w matematyce i jej zastosowaniach przez l. rozumie się uproszczenie struktury rozpatrywanych wyrażeń czy wzorów do takiej postaci, w której interesujące badacza wielkości występują tylko w pierwszej potędze i nie tworzą między sobą iloczynów; tak rozumiana l. ma ogromne znaczenie praktyczne w zagadnieniach przybliżonych obliczeń, przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych, algebraicznych, całkowych i in.; przykładem l. mat. może być rozwinięcie rozpatrywanej funkcji w szereg potęgowy i pominięcie wszystkich wyrazów, począwszy od wyrazu stopnia drugiego (np. ex ≈ 1 + x, sinxx).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia