leksykologia
 
Encyklopedia PWN
leksykologia
[gr. lexikón ‘słownik’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział językoznawstwa, nauka o słownictwie, tj. o zasobie wyrazów i związków wyrazowych;
badający wyrazy z różnych punktów widzenia: znaczenia jednostek leksykalnych (semantyka), funkcjonowania wyrazów jako nazw (onomazjologia), pochodzenia wyrazów (etymologia), związków wyrazowych i synonimiki (frazeologia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia