labializacja
 
Encyklopedia PWN
labializacja
[łac. labium ‘warga’],
], w fonetyce opisowej — udział warg w artykulacji danej głoski, zazwyczaj jako cecha istotna samogłoski typu [o u y] i in.;
np. w języku ang. labializacja bywa fakultatywną (nierelewantną) cechą allofonów fonemów [ʃ ʒ] oraz [r]; w fonetyce diachronicznej labializacja to zmiana artykulacji głoski polegająca na zaokrągleniu warg.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia