kwalitologia
 
Encyklopedia PWN
kwalitologia
[łac.-gr.],
ekon. dyscyplina naukowa zajmująca się jakością i modelowaniem jakościowym.
Głównym obiektem badań kwalitologii są organizacje wytwórcze, w tym przedsiębiorstwa produkcyjne, a podstawowe problemy i kierunki jej badań koncentrują się wokół: określania, pomiaru, optymalizacji i wartościowania jakości; organizacji służby sterowania (zarządzania) jakością; metodyki podejmowania decyzji jakościowych; ekonomicznych i psychologicznych metod stymulacji jednostek organizacyjnych oraz pracowników, w celu ukształtowania projakościowego systemu motywacji; adaptacji i zastosowania metod statystyki matematycznej w projektowaniu, prognozowaniu oraz kontroli jakości, środków produkcji, procesów technologicznych i wyrobów; technik stosowanych w kształtowaniu i diagnozowaniu jakości obiektów i procesów; metod kwalifikacji, atestacji, certyfikacji i normalizacji jakości. Funkcjonują różne kryteria i koncepcje określające strukturę kwalitologii; wg W. Mantura i przyjętego przez niego kryterium poznawczo-sprawnościowego kwalitologię dzieli się na 2 działy: teorię jakości (ogólną i szczególne) i inżynierię jakości (np. kwalimetria, zarządzanie jakością, ekonomika jakości).
Bibliografia
B. Borys Elementy teorii jakości, Warszawa 1980;
W. Mantura Teoretyczne podstawy projektowania produkcyjnych systemów sterowania jakością, Poznań 1990;
R. Kolman Inżynieria jakości, Warszawa 1992;
A. Hamrol, W. Mantura Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Warszawa 1998.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia