kurhanów zachodniobałtyjskich kultura
 
Encyklopedia PWN
kurhanów zachodniobałtyjskich kultura,
archeol. kultura wyodrębniona dla terenów dorzecza Pregoły i Pasłęki, które w czasach hist. zamieszkiwały plemiona należące do zachodniego odłamu Bałtów;
rozwijała się na Warmii, Mazurach i Sambii; ludność zajmowała się uprawą ziemi, hodowlą, łowiectwem i rybactwem; obrządek pogrzebowy ciałopalny, szczątki składano w kurhanach zbud. z ziemi i kamieni; ceramika — naczynia jajowate, wazowate i dzbany bardzo często o zaokrąglonym dnie, zdobione rytym ornamentem; słabo rozwinięty lokalny przemysł odlewniczy brązu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia