księgi sądowe
 
Encyklopedia PWN
księgi sądowe,
księgi zawierające początkowo krótkie rejestry pozwów, świadków, rot przysiąg i kar, z czasem całe protokoły czynności dokonanych przed sądem;
w Polsce od XIV w. (do XVIII w.) największe znaczenie miały księgi sądu grodzkiego (księgi grodzkie) i ziemskiego (księgi ziemskie); do ksiąg sądowych wpisywano też uchwały sejmików ziemskich (lauda), deklaracje publiczne (protesty), prywatne transakcje; istniały też księgi sądowe miejskie i księgi sądowe wiejskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia