kryształy T
 
Encyklopedia PWN
kryształy T, ang. twin crystals,
zawarte w emulsji fot. kryształki bromku srebra o zmodyfikowanej postaci krystalograf. (płaskie płytki), umożliwiającej zwiększenie światłoczułości emulsji bez wzrostu ziarnistości obrazu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia