kryształ idealny
 
Encyklopedia PWN
kryształ idealny,
pojęcie stosowane w rozważaniach krystalograf., oznaczające kryształ, w którym wszystkie ściany należące do jednej krystalograf. postaci prostej mają taki sam kształt i te same rozmiary oraz znajdują się w takiej samej odległości od środka kryształu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia