kosmologiczne zasady
 
Encyklopedia PWN
kosmologiczne zasady,
postulaty dotyczące możliwości badania całości Wszechświata na podstawie obserwacji dokonywanych w jakimś jego obszarze ograniczonym w przestrzeni i czasie.
Słaba z.k. orzeka, że ogólny obraz Wszechświata i przebieg zachodzących w nim zjawisk nie zależą od wyboru miejsca obserwacji; silna z.k. (nie spełniona ze względu na rozszerzanie się Wszechświata) uogólnia pierwszą: do miejsca obserwacji dodaje czas obserwacji, zrównując w ten sposób wszystkie epoki w dziejach Wszechświata.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia