konfesyjni poeci
 
Encyklopedia PWN
konfesyjni poeci, poeci zwierzenia, ang. confessional poets,
grupa poetów amer., tworzących w latach 50. i 60. XX w.;
gł. przedstawiciele: S. Plath, A. Sexton, Th. Roethke, J. Berryman, D. Snodgrass; w swych utworach, najczęściej o charakterze autobiogr., rejestrowali kryzysowe stany psychiczne wynikające z poczucia zagrożenia tożsamości lub istnienia, a także z refleksji nad kwestiami społ., polit. czy też związanymi z egzystencją człowieka we współcz. świecie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia