kąt natarcia
 
Encyklopedia PWN
kąt natarcia,
fiz. kąt między kierunkiem przepływu i ustaloną osią lub powierzchnią związaną z opływanym obiektem;
np. chwilowym kierunkiem lotu statku powietrznego; w samolocie k.n. mierzony jest względem cięciwy skrzydła, w śmigłowcu względem fikcyjnej powierzchni prostopadłej do osi wirnika nośnego; od k.n. zależy wielkość siły aerodynamicznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia