karelidy
 
Encyklopedia PWN
obecnie zdenudowany, jego korzenie odsłaniają się na powierzchni na Płw. Skandynawskim (w Karelii); są zbud. ze skał metamorficznych (łupki krystal., gnejsy, leptyty), magmowych (granity, granodioryty, pegmatyty) i osadowych (zlepieńce, waki, łupki ilaste); zrównane i głęboko zerodowane struktury k. wchodzą w skład fundamentu krystal. platformy wschodnioeuropejskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia