kapitał zakładowy
 
Encyklopedia PWN
kapitał zakładowy,
ekon. stała część kapitału własnego spółki potrzebna do jej założenia, tworzona z pieniężnych lub rzeczowych wkładów wspólników;
kapitał zakładowy dzieli się na udziały (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) lub akcje (w spółce akcyjnej), a jego wysokość jest określona w umowie (spółka z o.o.) lub statucie (spółka akcyjna); minimalną wysokość kapitału zakładowego określa Kodeks spółek handlowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia