kamera fotogrametryczna
 
Encyklopedia
kamera fotogrametryczna, kamera pomiarowa,
specjalny aparat fot. do wykonywania zdjęć w rzucie środkowym (fotogrametryczne zdjęcia).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia